Machli jal ki raani

Machli jal ki rani hai
Jeevan uska paani hai
Haath lagao gey, dar jayegi
Bahar nikaalo gey, mar jayegi

Machli jal ki rani hai
Jeevan uska paani hai
Haath lagao gey, dar jayegi
Bahar nikaalo gey, mar jayegi